Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС оптимизира щатната численост на Софийска районна прокуратура

20 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, 4 щатни длъжности „заместник на административния ръководител - заместник – районен прокурор" на Софийска районна прокуратура, чрез трансформиране на 1 свободна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ от щатната численост на Софийска районна прокуратура в 1 щатна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.

В предложението от административния ръководител на Софийска районна прокуратура е посочено, че четирите заместниците на административния ръководител са напълно достатъчни, а новата щатна бройка ще осигури възможност за ефективно упражняване на законовите правомощия на прокурорите от СРП.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд