Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира и повиши в по-горен ранг общо дванадесет прокурори

20 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на полковник Момчил Бенчев и полковник Красимир Колев - прокурори във Военно - апелативна прокуратура; на Наталия Николова-Бончева – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, както и на Нина Панчева – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането „Много добра".

На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ се проведе периодично атестиране на Красимира Христова – прокурор в Специализираната прокуратура, като Колегията прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Жулиета Цонева Стоянова – прокурор в Районна прокуратура – Шумен и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра”.  Прокурор Стоянова придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг - Ивайло Гайдаров - прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново, в ранг „прокурор в АП“, както и Дарина Колева – прокурор в Софийска районна прокуратура, Радостина Петкова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Цветомир Папурков – районен прокурор на Районна прокуратура – Ловеч, Николай Трендафилов и Цвета Пазаитова-Живакова – прокурори в Окръжна прокуратура – Хасково в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд