Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на административния ръководител на СРП дисциплинарно наказание на прокурор Кирил Въжаров

20 януари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното със Заповед № РД-04-02-3779/24.11.2020 г. на административния ръководител на Софийска районна прокуратура дисциплинарно наказание „забележка“ на Кирил Въжаров – прокурор в Софийска районна прокуратура. Заповедта, ведно с решението на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дела на прокурора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд