Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи на Любка Голакова – съдия в СГС, дисциплинарно наказание – намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от шест месеца

19 януари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Любка Голакова – съдия в Софийски градски съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от шест месеца, за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 23/2017 г. е образувано по предложение от административния ръководител на СГС и Инспектората към ВСС.

Днес Колегията изслуша съдия Голакова, която обясни забавите със свръхнатовареност и влошено здравословно състояние. Тя поиска прекратяване на дисциплинарното производство като недопустимо, поради изтичане на законоустановения срок за образуване на процедурата.

Съдийската колегия възприе изводите на дисциплинарния състав, че индивидуалната натовареност на Любка Голакова - съдия от СРС, е по-висока спрямо средната на съдиите от гражданското отделение, но от събраните доказателства не се доказва изключителна натовареност, която да обоснове обективна невъзможност за справяне с възложената работа.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд