Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт

21 януари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2020 г. Средствата за издръжка на базите на Върховния касационен съд са 124 656 лв., на Върховния административен съд – 123 000 лв., а на Прокуратурата на Република България – 1 127 915 лв. Отделно са предвидените средства за придобиване на дълготрайни материални активи, за капиталови разходи, за основен ремонт на базите на ПРБ, за заплати, осигурителни вноски и други. Уточнено бе, че учебните бази на прокуратурата в Бяла и Цигов чарк са големи и се нуждаят от по-голям ресурс за издръжка и персонал. През миналата година е направен основен ремонт на учебната база на прокуратурата в Цигов чарк като са използвани 2 325 000 лв. Посочено бе, че е необходимо да се предоставят повече средства за поддръжка и на базите на Върховния касационен и Върховния административен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд