Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди актуализиран бюджет на съдебната власт за 2020 г.

21 януари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди промени по бюджета на съдебната власт за 2020 г., по приходите, трансферите, финансирането и разходите. Приходите от дейността на съдебната власт възлизат на общо 97 млн. лв., от които 81 млн. лв. са от съдебни такси, 1 045 900 млн. лв. от доходи от собственост, 8 646 300 лв. от глоби, санкции и наказателни лихви, а останалите 6 307 800 лв. – други приходи.

Разходите по бюджета на съдебната власт за миналата година възлизат на 787 940 453 лв., като 671 907 000 са трансфери между бюджета на бюджетните организации и централния бюджет.

Пленумът на ВСС даде съгласие да се възстанови на Министерството на финансите сумата от 1 287 945 лв., съгласно взетото решение по протокол № 31/17.12.2020 г., т. 5.2. Средствата са за сметка на неизползвани наличности от предходната година по бюджета на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд