Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС създаде централизиран фонд „Социално-битово и културно обслужване“ за 2021 г.

21 януари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет създаде централизиран фонд „Социално-битово и културно обслужване (СБКО) за отпускане на еднократни помощи на магистрати и съдебни служители през 2021 г. Той ще акумулира отчисления в размер на 0,1% от средствата за СБКО, начислявани върху средствата за основна заплата в органите на съдебната власт, дали съгласие за създаването на фонда с протокол от проведено общо събрание. Целта на фонда е да се подпомагат само магистрати и съдебни служители от органите на съдебната власт, дали съгласие за създаване и участие във фонда и представили протокол от проведено общо събрание в срок до 10.02.2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд