Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие обобщена справка за усвояването на средствата по проекти на ВСС през миналата година

21 януари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояването на средствата от Европейския съюз по проекти на Висшия съдебен съвет към 31.12.2020 г. В нея е посочена информация за 12 проекти, реализирани от Висшия съдебен съвет в периода 2016 – 2020 г. Сред тях са 9 проекти, реализирани с финансиране по Оперативна програма „Добро управление“, два с други европейски средства и един с подкрепата на Норвежкият финансов механизъм.

Тя показва, че по Оперативна програма „Добро управление“ са получени общо 9 037 316, 87 лв., като трансферираните средства са 2 594 315,89 лв., а изразходваните – 3 719 422,81 лв. Установеният дефицит е 1 125 106,92 лв., а финансова корекция е направена в размер на 26 777,74 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд