Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие доклад за взети от комисия „Управление на собствеността“ решения

21 януари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад на Стефан Гроздев – член на ВСС и заместник-председател на комисия „Управление на собствеността“ към ПВСС, в изпълнение на решение по т. 72.3 от Протокол № 30/10.12.2020 г. на Пленума на ВСС, за взетите от Комисията решения в периода след последния Пленум на ВСС за месец декември 2020 г., до първия такъв през месец януари 2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд