Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри Указания за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на следователите за избор на член на ВСС

21 януари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Указания за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет. Те ще бъдат публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Общо събрание на следователите за избор на член на ВСС“.

Указанията целят обезпечаване организационно-техническата подготовка за медийното отразяване на мероприятието. Те регламентират процедурата по акредитация – регистрационен режим за получаване на пропуск и достъп на журналисти, фотографи, оператори и технически персонал, на български и чуждестранни медии, както и на журналисти на свободна практика.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд