Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Ръководството на Окръжен съд Благоевград отправя покана до всички колеги съдии от окръжните и районните  съдилища в Софийски апелативен район, които имат повече от 8 години юридически стаж и желаят да бъдат командировани в Окръжен съд Благоевград – Наказателна колегия,  да подадат писмена молба до Председателя на БлОС за командироване.

          Срокът за подаване на молбите е до 17.00 часа на 10.02.2021 година

          За допълнителна информация може да се свържете със съдебния администратор Ели Димитрова на телефон – 073/88 98 65.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд