Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за постъпилите дела във ВКС през второто шестмесечие на 2020 г.

9 февруари 2021 година

Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. Тя е предоставена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Посочените данни показват постъпили общо 5 497 дела, като са образувани 4 738 дела, а останалите 759 са върнати с отказ за образуване на дело. През периода са свършени 4 658 дела и 151 дела са отложени, спрени или оставени без движение. В Гражданската колегия на ВКС са свършени общо 2 428 дела, в Търговската колегия – 1666 дела, а в Наказателната колегия – 564 дела.

Обобщената информация се публикува на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд