Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за постъпилите във ВАС през 2020 г. дела

9 февруари 2021 година

Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Тя е предоставена от председателя на ВАС на основание чл. 122, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт.

Отчитат се общо 14 030 образувани през 2020 г. във ВАС дела, както и наличието на 3 989 висящи към началото на миналата година съдебни производства. Върховните магистрати са свършили 15 458 дела, като 13 615 от тях са решени в едномесечен срок, а 1 334 в препоръчителния тримесечен срок. Към края на периода са останали висящи пред ВАС 3509 съдебни производства.

С решение на Колегията обобщената информация се публикува на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд