Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПИСМЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ "ПРОКУРОР" ВЪВ ВКП

Уведомяваме кандидатите в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, които подлежат на проверка на знанията по реда на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, че конкурсната комисия насрочи нова дата за провеждане на писмения изпит - 26.02.2021 г. (петък).

Кандидатите следва да се явят в зала № 107 в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, гр. София, най-късно до 09:15 ч.

През цялото време на провеждане на изпита ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд