Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи вземането на решение за временното отстраняване от длъжност на Стойко Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол

10 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да отложи за следващо заседание на 17.02.2021 г. изслушването на Стойко Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, относно направеното предложение от Иван Гешев – главен прокурор на Република България за временното му отстраняване от длъжност. В тази връзка във Висшия съдебен съвет на 09.02.2021 г. е депозирана молба от прокурор Стойков, с която се отправя към членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да предоставят по-дълъг срок за запознаване с материалите и да бъде изготвено писмено становище или да бъде изслушан.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд