Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет стартира процедурата по изслушване за подбор на 10 европейски делегирани прокурори от Република България

10 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет стартира процедурата по изслушване на допуснатите кандидати за европейски делегирани прокурори от Република България. С приветствия и израз на уважение към всички магистрати, главния прокурор на Република България – Иван Гешев, разясни начина на протичане на процедурата, като запозна кандидатите с етапите й – как ще протече изслушването, неговото времетраене и акцентите, които е необходимо да изложат – лична мотивация, професионална кариера, компетентност и познаване на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. С пожелания за здраве и успех, Иван Гешев заяви, че тази процедура ще бъде във формата на събеседване, за да бъдат избрани 10-те най-добри магистрати, които да бъдат предложени за европейски делегирани прокурори. Главния прокурор обясни, че процедурата е сходна с тези от Германия, Чехия, Естония, Гърция, Италия, Люксембург, Испания, Нидерландия и други.

Процедурата по изслушване ще продължи до 13.02.2021 г., като в същия ден ще се проведе и гласуването. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще подложи на отделно гласуване по азбучен ред всеки един от магистратите. Всеки член на Колегията има право да гласува в подкрепа на повече от един кандидат, но не повече от броя на обявените 10 места за европейски делегирани прокурори от България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд