Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие информация за разпространението на COVID-19 в съдилищата

16 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка от съдилищата, във връзка с разпространението на COVID-19 към 15.02.2021 г. Общо 8 са магистратите, носители на вируса, като карантинирани са 2-ма. Активните случаи сред съдебните служители са – 27, а общият брой на карантинираните е 17.

Отложените по обективни причини дела, съгласно т. II.6 от Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия за периода от 01.01.2021 г. до 31.01.2021 г. са 101 броя. Справката съдържа информация за постъпилите във ВСС данни към 11.02.2021 г. Информация са подали общо 99 съдилища, от които в 25 има отложени дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд