Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи условията за провеждане на отчетните общи събрания на съдиите чрез видеоконферентна връзка

16 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение, че при численост на общото събрание на съответния съд до 15 съдии, заседанията могат да бъдат провеждани присъствено при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки. Когато числеността на общото събрание на съответния съд е над 15 съдии, както и в случаите, в които не може да бъде осигурено спазването на противоепидемичните мерки, общите събрания на съдиите ще се провеждат чрез видеоконферентна връзка.

Предложението за определяне начина на провеждане на отчетните общи събрания на съдиите е направено от председателя на Върховния административен съд, във връзка с постъпили запитвания по повод усложнената и динамична епидемична обстановка.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд