Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Надежда Куюмджиева – Тодорова на длъжност „следовател“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура

17 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да възстанови Надежда Куюмджиева – Тодорова на длъжност „следовател“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура с оглед изтичане на срока по чл. 230, ал. 4 от Закона за съдебната власт, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд