Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се произнесе по две дисциплинарни дела по описа на Висшия съдебен съвет

17 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се произнесе по две дисциплинарни дела по описа на Висшия съдебен съвет, като по дисциплинарно дело № 11/2017 г., реши да не наложи дисциплинарно наказание на Чавдар Чавдаров – заместник-административен ръководител на Районна прокуратура - Кърджали, а относно дисциплинарно дело № 12/2020 г. взе решение да спре производството, до приключване на наказателното производство по досъдебно производство № 370/2020 г. по описа на СО при СГП.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд