Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово

17 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово, поради изтичащ мандат.

Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд