Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи заместници на административните ръководители в няколко прокуратури

17 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ назначи Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Велико Търново и Мирослав Христев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност. За „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Стара Загора е назначен Митко Игнатов – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, чрез освобождаване на Емилия Вакарелска-Тодорова от тази длъжност и преназначаването й на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Сливен е назначена Милена Велкова – прокурор от същата прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ определи втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Кюстендил чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от същата прокуратура и назначи Ивайло Илиев – прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил да заеме тази длъжност. Чрез оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура – Кърджали и определяне на втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кърджали, чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от същата прокуратура, Петя Чотрова – прокурор в Районна прокуратура – Кърджали е назначена за заместник, считано от датата на встъпване в длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд