Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри двама магистрати, освободени от длъжност, поради навършена 65 – годишна възраст

17 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ поощри с парична награда за срочно и професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и за трайни професионални резултати, Илона Кръстенякова – освободена с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 1/20.01.2021 г. от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и Николай Иванов – освободен с решение на Колегията по протокол № 2/27.01.2021 г. от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд