Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допълни свое решение във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури

17 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допълни свое решение по протокол № 42 от 25.11.2020 г., т. 9, във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури, като указва на административните ръководители на районните прокуратури, включени в третия етап по оптимизиране структурата на районните прокуратури, да бъдат изменени трудовите правоотношения на всички съдебни служители, като на място на работа в актовете за изменение на допълнителните споразумения да бъде посочен съдебния район на съответната прокуратура, включващ административно-териториалните граници на няколко общини. Това допълване се наложи, тъй като през 2020 г., Колегията взе решение да преназначи магистратите от закритите прокуратури като им определи място на работа, съответно съдебния район на районната прокуратура, включващ административно-териториалните граници на няколко общини, но такова решение не бе взето и по отношение на съдебните служители.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд