Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет издаде Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България

17 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет издаде Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт, в сила от 01.01.2021 г., с който утвърди новите възнаграждения. В него има направено изменение, съгласно чл. 21, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, ръководителят на звеното за вътрешен одит се приравнява на длъжността“директор на дирекция“ в съответното ниво на администрация и с оглед разпоредбата на Закона, размерът на възнаграждението за длъжността „ръководител вътрешен одит-директор“ в раздел А „Ръководни длъжности“ е приравнен на размера на възнаграждението за длъжността „Директор“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд