Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на главния прокурор на Република България относно свикване на Общо събрание на следователите за избор на член на ВСС

17 февруари 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед № РД – 04 - 43/09.02.2021 г. на главния прокурор на Република България, относно свикване на Общо събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет. В нея се пояснява начина на протичане на събитието, като на 13 март 2021 г. в 10.00 часа (първа събота), то ще се проведе дистанционно в онлайн среда чрез осигуряване на видеоконферентна връзка, а на 20 март 2021 г. в 10.00 часа (втора събота) ще бъде отново дистанционно в онлайн среда, но с възможност за гласуване и с хартиена бюлетина, в заседателната зала на Национална следствена служба в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, бл. 3, ет. 2.

Решението се внася за разглеждане на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет на 18.02.2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд