Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди списък със свободните и годни за обитаване ведомствени жилища, разпределени на органите на съдебната власт

18 февруари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди общ списък със свободните и годни за обитаване ведомствени жилища, разпределени за ползване и възложени за стопанисване на съответните административни ръководители на органите на съдебната власт. Списъкът е изготвен в съответствие с чл. 6, ал. 2 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Пленума на ВСС за жилищни нужди. В него са включени 3 апартаменти в гр. София, стопанисвани от ВКС; 4 апартаменти в градовете София, Благоевград, Варна и Стара Загора, стопанисвани от Прокуратурата на Република България; 3 апартаменти в гр. София, стопанисвани от ВСС и по един апартамент, предоставени на Апелативен специализиран наказателен съд, Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Стара Загора и Софийски районен съд.

Решението на ВСС ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС в раздел „Ведомствени жилища“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд