Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители в работната група за промяна на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше юридическо образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

18 февруари 2021 година

Пленумът определи членовете на Висшия съдебен съвет – Евгени Иванов и Атанаска Дишева, за свои представители в работната група за обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше юридическо образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 75 ва Министерския съвет от 1996 г. Междуведомствената работна група към Министерство на правосъдието е създадена, във връзка с проведена среща с деканите на юридическите факултети в страната по въпроса за кандидатстване по специалност „Право“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд