Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие организационни мерки за събиране и предоставяне на информация на Министерството на здравеопазването за желаещите да се ваксинират от съдебната власт

18 февруари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на председателя на Върховния административен съд, на главния прокурор на Република България, на председателя на Върховния касационен съд, на главния инспектор на ИВСС и на директора на НИП, в срок до 24.02.2021 г. да се организира събирането и предоставянето на информация за магистратите, инспекторите и съдебните служители, съответно от ВАС и административните съдилища, от структурата на Прокуратурата на Република България, от ВКС, както и от ИВСС, и от НИП за желаещите да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 и предпочитаната ваксина. Информацията ще се предоставя на Министъра на здравеопазването, като се посочи съответния съдебен орган, брой магистрати, инспектори и съдебни служители, населено място и лице за контакт. В същия срок административните ръководител на апелативните, специализираните, окръжните, военните и районните съдилища на територията на страната трябва да организират събирането и предоставянето на информация за желаещите да се ваксинират съдии и съдебни служители. На главния секретар на ВСС е възложено да събере и предостави информация за членовете на Висшия съдебен съвет и служителите от администрацията, които желаят да бъдат ваксинирани.

Съгласно Националния план за ваксиниране срещу COVID-19, магистратите и служителите са включени във фаза III – служители, които участват в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд