Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави права на Комисия „Бюджет и финанси“ за одобряване на разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2022 – 2024 г.

18 февруари 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет делегира на Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията предоставени ѝ с решения на Пленума по т. 12 от Протокол № 2/24.01.2019 г. и по т. 24 от Протокол № 2/04.02.2021 г., правомощието да приеме решение за одобряване на разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2022-2024 г. Делегираното правомощие се отнася за периода след последния Пленум на ВСС през м. февруари 2021 г. до 02.03.2021 г., предвид сроковете определени от Министерство на финансите за представянето на бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2022-2024 г.

Комисия „Бюджет и финанси“ ще уведоми за приетите решения на следващото заседание Пленума на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд