Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра административен ръководител – председател на Окръжен съд – Русе

23 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 4 гласа „за“ и 6 гласа „против“ не избра Йордан Дамаскинов за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Русе.

Колегията прекрати процедурата за избор на административен ръководител на Окръжен съд – Русе, по отношение на другия кандидат Росица Радославова – съдия в Окръжен съд – Русе. Решението е във връзка с постъпило в Администрацията на ВСС на 22.02.2021 г. писмено заявление на съдия Радославова за отказ от участие в конкурсната процедура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд