Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Диана Стателова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Панагюрище

23 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, и в изпълнение на решение на Колегията по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Диана Стателова – съдия в Районен съд – Панагюрище, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с постъпилото на 05.01.2021 г. в Администрацията на ВСС писмено заявление от Магдалена Татарева-Кръстева за нейното освобождаване от възложените ѝ административно-ръководни функции на съда. Тя е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ с решение на Колегията по протокол № 14/28.04.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд