Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи предложение за поощряване на съдия от Военен съд – София

23 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Военен съд – София, за поощряване на Цанко Грозев – съдия във Военен съд – София, с отличие „служебна благодарност и грамота“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Колегията отчете, че от предложението на административния ръководител на Военен съд - София, не може да се направи заключение за съществен принос на предложения за поощряване магистрат за изпълнението на конкретна професионална задача и не е обоснована една от предпоставките по чл. 11 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд