Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Аделина Тушева – съдия в Окръжен съд – Монтана

23 февруари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Аделина Тушева – съдия в Окръжен съд – Монтана, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Наградата е предложена от Милена Бранкова – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Монтана, която се мотивира с проявените от съдия Тушева висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Акцентира се на поетата от нея отговорност да обезпечи работата на Районен съд – Берковица, в периода 30.11.2020 г. – 14.12.2020 г., поради отсъствието на действащите в този съд съдии, заради заболяване от COVID-19. Съдия Тушева е осигурила административно-управленските функции на съда, административно-правното обслужване на населението, образуването и разпределението на делата, както и разглеждането на най-спешните и неотложни производства. Проявявайки висок професионализъм и експедитивност, тя е разгледала и изписала в срок съдебните актове по разпределените ѝ дела в Окръжен съд – Монтана, в който работи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд