Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Ръководството на  Софийски окръжен съд  отправя покана до всички колеги съдии от окръжните и районните  съдилища в страната, които имат повече от 8 години юридически стаж и желаят да бъдат командировани в  Софийски окръжен съд – Наказателно  отделение,  да подадат писмена молба до председателя на Софийски окръжен съд за командироване.

          Срокът за подаване на молбите е до 17.00 часа на 31.03.2021 година.

          За допълнителна информация може да се свържете със съдебния администратор  Никола Велчов - телефон – 02/9219 242.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд