Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОНКУРСИ ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ

Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/15.07.2020 г., обн. в ДВ бр. 66/24.07.2020 г.

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/13.10.2020 г., обн. в ДВ бр. 91/23.10.2020 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД 

 

 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд