ИНФОРМАЦИЯ
за органите на съдебната власт, заявили участие в
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2020/2021 година

 

ОБЛАСТ ГРАД УЧИЛИЩЕ НАСТАВНИЦИ И ЛЕКТОРИ КООРДИНАТОРИ от РУО
      АдмС ОС ОП РС РП (ТО)  
БЛАГОЕВГРАД Благоевград ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

наставник:

Марияна Мицева - зам.-председател на Административен съд - Благоевград

лектори:

Румяна Митева-Насева - съдия

Мария Тодорова - съдия

Иван Петков - съдия

Стоянка Пишиева-Сахатчиева - съдия

       

Екатерина Текерска - Седмакова, ст. експерт  по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/509 210

tekerska@rio-blg.com

Седмо СОУ "Кузман Шапкарев" - гр. Благоевград

 

лектори:

Катя Бельова - съдия

Лилия Масева - съдия

Татяна Андонова - съдия

Ина Шкодрова - съдебен помощник

Йордан Патоков - съдебен помощник

Снежана Бегъмова - съдебен служител

наставник:

Ивайло Филипов - прокурор

лектор:

Станислава Арабаджиева - прокурор

 

лектори:

Петър Мандичев - прокурор

Вахиде Робова -

прокурор

Диляна Барбутова - прокурор

БУРГАС Айтос СУ "Христо Ботев"       магистрати и съдебни служители  

Валентина Камалиева, ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/006 117

vkamalieva@ruoburgas.org

Бургас

АЕГ "Гео Милев"

ППМГ "Академик Никола Обрешков"

НЕГ "Гьоте"

 

 

наставник:

Сати Папазян - съдебен администратор

Соня Игнатова - връзки с обществеността

лектори:

Росица Темелкова - административен ръководител

Симеон Михов - съдия

Светлин Иванов - съдия

 

наставник:

Стиляна Михайлова - съдебен администратор

лектори:

Магдалена Маринова - съдия

Евгени Узунов - съдия

Анатоли Бобоков - съдия

Стоян Мутафчиев - съдия

 

ППМГ "Академик Никола Обрешков"

ПГРЕ "Г. С. Раковски"

АЕГ "Гео Милев"

ПГЧЕ "Васил Левски"

НЕГ "Гьоте"

 

 

 

 

 

наставник:

Сузана Чинева - зам.-административен ръководител

лектори:

Богомила Колева - прокурор

Зорница Щърбева - прокурор

Бояна Кузманова - прокурор

Зоя Милтиядова - прокурор

Керка Дюлгерска - прокурор

Щелиян Димитров - прокурор

Несебър СУ "Любен Каравелов"        

Стела Мешова - прокурор

Валя Диамандиева - прокурор

ВАРНА Варна

СУ за хуманитални науки и изкуство "К. Преславски"

ВТГ "Г. Ст. Раковски"

 

наставници:

Диана Иванова - връзки с обществеността

 

лектори:

Марин Маринов - административен ръководител

Иваничка Славкова - съдия

Ралица Костадинова - съдия

Асен Попов - съдия

Яна Панева - съдия

Диана Стоянова - връзки с обществеността

Мирослава Славчева - съдебен администратор

 

 

     

Йорданка Христова – старши експерт по организация на средното образование

тел.: 0884/404 359

y.hristova@ruo-varna.bg

ЧСУ "Мечтатели"

VII СУ "Найден Геров"

   

наставник:

Росица Тонева - прокурор

лектори:

Росица Тонева - прокурор

Виолета Радева - прокурор

   
Трета ПМГ "Академик Методий Попов"      

наставник:

Стела Янкова - "Връзки с обществеността"

лектори:

Весела Гълъбова - зам.-административен ръководител

Виолета Кожухарова - съдия

Ивелина Желева - съдия

Сияна Генадиева - съдия

 
Девня

СУ "Васил Левски" - гр. Девня

СУ "Никола Вапцаров" - гр. Суворово

СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол

     

наставници:

Антони Николов - административен ръководител

Елена Караколева - административен секретар

 

лектори:

Антони Николов - административен ръководител

Димитър Василев - съдия;

Юлиан Николов - съдия;

Даниела Вълева - съдия

 

 

   
ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново

СУ "Вела Благоева"

ЧПГ "Американски колеж - Аркус" ЕООД

 

 

наставник:

Мая Йорданова - съдебен администратор

лектори:

Илиан Благоев - прокурор

Людмил Маноилов завеждащ Окръжен следствен отдел в  Окръжна прокуратура - Велико Търново

Теменужка Атанасова-Хаджитанева - следовател в Окръжен следствен отдел в  Окръжна прокуратура - Велико Търново

Мая Пенева - прокурорски помощник

   

д-р Боянка Димитрова, старши експерт по  обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/252 819

rio_dimitrova@yahoo.com

СУ "Емилиян Станев"  

наставник:

Надежда Кръстева - "Връзки с обществеността"

лектори:

Ивелина Солакова - зам.-административен ръководител

Лилия Ненова - младши съдия

Светослав Иванов - младши съдия

    Калина Гроздева - младши прокурор
ЧПГ "Американски колеж - Аркус" ЕООД

наставник:

Стела Тошкова - съдебен помощник

лектори:

Диана Костова - съдия

Ивелина Янева - съдия

Мария Данаилова - съдия

       
Горна Оряховица

СУ "Георги Измирлиев"

СУ "Вичо Грънчаров"

ПГЕЕ "М. Ломоносов"

ПГЛПИ "Атанас Буров"

 

     

наставник:

Марийка Стефанова - съдебен администратор

лектори:

Илина Джукова - съдия

Златина Личева-Денева - съдия

 
Свищов ПДТГ "Димитър Хадживасилев"       Районен съд - Свищов  
ВИДИН Видин

ПГ "Проф. д-р Асен Златаров"

СУ "Цар Симеон Велики"

 

наставник и лектор:

Илия Илиев - и. ф. административен ръководител

наставник:

Таня Кръстева - "Връзки с обществеността

 

 

 

 

 

Владко Вълчев - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0895/668 075

v.valchev@rio-vidin.org

 

лектори:

Николай Витков - съдия

Нели Дончева - съдия

Биляна Панталеева-Кайзерова - съдия

       

ГПЧ "Йордан Радичков

ПМГ "Екзарх Антим I"

СУ "Васил Левски" - гр. Кула

   

лектори:

Ваня Ненкова - административен ръководител

 

 

 

лектори:

Илияна Целова - административен ръководител

Емил Младенов - заместник районен прокурор

Росица Маркова - прокурор

Лилия Цветкова - прокурор

Илиян Иванов - прокурор

Златина Иванова - младши прокурор

 

 

Кула СУ "Васил Левски"      

лектори:

Петър Живков - административен ръководител

Диана Дамянова - съдия

 
Белоградчик СУ "Христо Ботев"      

лектори:

Божидарка Йосифова - административен ръководител

 
ВРАЦА Козлодуй

ПГЯЕ "Игор Курчатов"

СУ "Христо Ботев"

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

СУ "Васил Воденичарски" - с. Хайредин

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Бутан

     

лектори:

Адриана Добрева - съдия

Борислав Методиев - съдия

Галя Петрешкова-Ставарова - съдия

Жаклин Димитрова -Алексиева - съдия

лектор:

Димитър Николов - прокурор в Районна прокуратура - Враца, ТО - Козлодуй

Румяна Цветкова - ст.  експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/385 019

r_tsvetkova@abv.bg 

Мездра СУ "Иван Вазов"      

наставник:

Иванка Кожухарова - административен ръководител

лектор:

Вяра Атанасова - съдия

 
ГАБРОВО Габрово

СУ "Отец Паисий"

СУ "Райчо Каролев"

Национална Априловска гимназия

ПТГ "Д-р Н. Василиади"

ПГТ "Пенчо Семов"

 

       

лектори:

Тихомир Петков - заместник-административен ръководител на Районна прокуратура - Габрово, Териториално отделение - Севлиево

Маруса Димитрова - и. д. прокурор в Районна прокуратура - Габрово

Деян Дойнов - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел. 0878864713

doynov_rio@abv.bg

Севлиево

СУ "Васил Левски"

ПГМЕТ

       
ДОБРИЧ Балчик

СОУ "Христо Ботев"

ОУ "Антим I"

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

     

лектори:

Галин Георгиев - съдия

Даниела Игнатова - съдия

 

Светлана Василева, ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/561 354

riodobrich.vasileva@gmail.com

 


Добрич

СУ "Климент Охридски"

СУ "П. Р. Славейков"

СУ "Любен Каравелов"

ЧПГТП "Райко Цончев"

наставнци:

Павлинка Иванова - съдебен администратор

Веселина Сандева - съдебен секретар

лектори:

Красимира Иванова - административен ръководител

Теодора Милева - зам.-административен ръководител

Нели Каменска - съдия

       

ПГАС

ЧОУ "Мария Монтесори"

 

наставник:

Емилия Укова - връзки с обществеността

лектори:

Милена Хараламбиева - съдия

Деница Петрова - съдия

Венцислава Печанска - съдебен помощник

     

ПМГ "Иван Вазов"

ПГТ "П. Яворов"

     

лектори:

Любомир Генов - съдия

Павлина Паскалева - съдия

Деница Петкова - съдия

Данчо Димитров - съдия

Албена Колева - съдия

Галя Митева - съдия

Соня Дженкова - съдия

 
Генерал Тошево

ПГЗ "Т. Рачински"

СУ "Н. Й. Вапцаров"

ОУ "Христо Смирненски"

     

наставник:

Божанка Томова - административен секретар

лектори:

Росен Стоянов - съдия

Динко Динков - съдия

инж. Димо Водкаджиев -  системен администратор

 
КЪРДЖАЛИ

Кърджали.

СУ "Отец Паисий"

 

СУ "П. Р. Славейков"

 

лектори:

Веселина Кашикова - административен ръководител

Йорданка Янкова - съдия

Габриел Русев - младши съдия

Христина Русева - служител "Връзки с обществеността"

 

наставник:

Дарина Байданова - съдия

лектори:

Здравка Запрянова - административен ръководител

Дарина Байданова - съдия

Вергиния Еланчева - съдия

Невена Калинова - съдия

Таня Цинова - съдебен администратор

 

Даниела Апостолова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел. 0879/129 429

rio.apostolowa@abv.bg

КЮСТЕНДИЛ

 

Кюстендил

 

ПМГ

ЕГ "Д-р Петър Берон"

СУ "Христо Ботев" - Сапарева Баня

 

лектори:

Калин Василев - младши съдия

лектори:

Марияна Сиракова - прокурор

лектори:

Светослав Петров - съдия

Иван Димитров - съдия

Ели Скоклева - съдия

лектори:

Албена Разсолкова - заместник-районен прокурор

Даниела Гюрова - заместник-районен прокурор

Крум Крумов - прокурор

Виктория Добрева-Иринина - младши прокурор

Наталия Илиева - младши прокурор

Милена Славова - прокурор

Светлана Ризова - прокурор

Радостина Стоянова - прокурор

Георги Константинов - прокурор

Гергана Паргова, ст. експерт

по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0884/229 852;

g.pargova@abv.bg

Дупница ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"      

лектори:

Иван Димитров - съдия

Ели Скоклева - съдия

лектори:

Галина Димитрова - прокурор

Марияна Кожухарова - прокурор

в Териториално отделение - Дупница към Районна прокуратура Кюстендил

ЛОВЕЧ Ловеч

ПЕГ "Екзар Йосиф I"

ППМГ

НПГВМ "Проф. д-р Димитър Димов"

Център за подкрепа за личностно развитие - Ученическо общежитие - гр. Ловеч

  магистрати и съдебни служители магистрати и съдебни служители   магистрати и съдебни служители

Стоянка Цанова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0886/868 783

s.canova@abv.bg

Тетевен

СУ "Георги Бенковски"

НПГГСД "Сава Младенов"

     

наставник:

Нанко Маринов - административен ръководител

лектори:

Марио Стоянов - съдия

Ани Георгиева - съдия

лектор:

Вена Стефанова - прокурор в Териториално отделение - Тетевен към Районна прокуратура - Ловеч -

МОНТАНА

Монтана

 

 

 

лектор:

Л. Илиева - прокурор

 

лектор:

М. Митрева - прокурор

Красимира Иванова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/472 629

rio_kr.ivanova@mail.bg

ПАЗАРДЖИК Пазарджик ПГИМ  

наставник:

Маринела Чавдарова - връзки с обществеността

лектори:

Ирина Джунева - съдия

Мариана Димитрова - съдия

 

      Ваня Апостолова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0876330118

vanyaapostolova_pz@abv.bg

v.apostolova@riopz.com

Велинград

ПГИТ "Алеко Константинов"

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

СУ "Васил Левски"

ПГГС "Христо Ботев"

     

лектори:

Лидия Терзиева-Владимирова - административен ръководител

Иванка Пенчева - съдия

 
ПЕРНИК Перник

 

лектори:

Ивайло Иванов - съдия

Слава Георгиева - съдия

лектори:

Маринела Маринова-Стоева - младши съдия

Мариета Динева-Палазова - младши съдия

наставник: Йоана Стоянова - съдебен администратор

лектори:

Албена Стоилова - прокурор

Анита Джамалова - прокурор

Нина Панова - прокурор

лектори:

Кристина Костадинова - съдия

Камелия Ненкова - съдия

Емилия Ганева - прокурор

Христофор Рачев - прокурор

Росица Борисова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0898/884 671

milena_rio@abv.bg

Радомир

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ТПГ "Н. Й. Вапцаров"

ПГТ "Юрий Гагарин"

ОУ "Христо Смирненски"

     

наставник:

Мариана Вучева - административен секретар

лектор:

Антон Игнатов - съдия

 
Трън

СУ "Гео Милев"

     

наставник и лектор:

Петър Симеонов - административен ръководител

 
ПЛЕВЕН Плевен    

Екатерина Георгиева-Панова - съдия

Емил Банков - съдия

д-р Силвия Кръстева - съдия

Светла Димитрова-Ковачева - съдия

     

Калинка Кирилова - ст. експерт по по приобщаващо  образование

тел.: 0879/539 018

r.nencheva@ruopleven.com 

 

 

Никопол

СУ "Христо Ботев"

СУ "Христо Смирненски" - гр. Гулянци

     

наставник:

Силвия Боянова - съдебен секретар

лектори:

Галя Наумова - административен ръководител

 
ПЛОВДИВ
 

Пловдив

ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

НХГ "Цанко Лавренков"

 

Наставник:

Веселина Семкова - съдия

лектори:

Силвия Алексова - младши съдия

Костадин Иванов - младши съдия

Мирела Чипова - младши съдия

наставници:

Николай Божилов - прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив

Галина Андреева-Минчева - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Пловдив

лектори:

Ваня Христова - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Пловдив

Николай Божилов - прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив

Добринка Калчева - прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив

Георги Гешев - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив

Мария Тодорова - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив

Петър Петров - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив

 

 

Антоанета Кръстанова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религии

тел.: 0889/404 633

a.krastanova@ruoplovdiv.com

ХГ "Св. Св. Кирил Методий"      

лектори:

Катя Боева - съдия

Иван Бекяров - съдия

Панайот Велчев - съдия

Николай Голчев - съдия

Светлана Методиева - съдия

 
Асеновград

СОУ "Св. Княз Борис I"

ПГ по ХВТ "Св. Димитър Солунски"

ПГ "Цар Иван Асен II"

     

лектори:

Мария Караджова - съдия

Иван Шейтанов - съдия

 

лектори:

Борис Михов - прокурор в РП - Пловдив - ТО - Асеновград

Димитър Молев - прокурор в РП - Пловдив - ТО - Асеновград

 
РАЗГРАД Разград

ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф"

ПГТС "Христо Смирненски"

СУ "Христо Ботев"

ПГИ "Робер Шуман"

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Самуил

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Ясеновец

 

Иляна Банчева - връзки с обществеността

лектори:

Тихомир Тодоров - административен ръководител

Емилиян Грънчаров - заместник на административния ръководител

Емил Енчев - прокурор

 

лектори:

Нели Генчева - административен ръководител

Николай Борисов - съдия

лектори:

 

Десимира Недкова - прокурор

Зорница Цветкова - прокурор

Спаска Маринова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0878/684 325

тел.: spaska.marinova.rio@gmail.com

Исперих

ПГ "Васил Левски"

ПГ "Хан Аспарух"

     

лектори:

Елица Бояджиева- Георгиева - съдия

Юлияна Цонева - съдия

Силвина Йовчева - съдия

лектори:

Иван Иванов - прокурор

Валентин Цанев - прокурор

Пенчо Минков - прокурор

в Териториално отделение - Исперих към Районна прокуратура - Разград

РУСЕ Русе

МГ "Баба Тонка"

ПГИУ "Елиас Канети"

 

наставник:

Светлана Енчева - служител "Връзки с обществеността"

лектори:

Аглика Гавраилова - съдия

Александър Иванов - съдия

Антоанета Атанасова - съдия

Николинка Чокоева - съдия

Татяна Черкезова - съдия

Палма Тараланска - съдия

Росица Радославова - съдия

лектор:

Радослав Градев - прокурор

   

Петя Лазарова - старши експерт по обществени науки, гражданко образование и религия

тел.: 0884/139 568

СУ "Христо Ботев"      

наставники лектор:

Велизар Бойчев - съдия

 
Бяла СУ "П. Волов"      

лектор:

Ивелина Бонева - съдия

 

СИЛИСТРА Дулово

СОУ "Васил Левски"

     

лектор:

Емил Николаев - съдия

 

Ивелина Петрова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0894/419 555

rio_silistra_history@mbox.contact.bg

Тутракан СУ "Христо Ботев"      

лектор:

Георги Георгиев - съдия

 

Силистра

ЕГ "П. Яворов"

СУ "Никола Вапцаров"

ПГСУАУ "Атанас Буров"

ПМГ "Св. Климент Охридски"

Спортно училище "Дръстър"

 

наставник:

Пламен Неделчев

лектори:

Пламен Неделчев

Огнян Маладжиков

наставник:

Мюхран Ниазиева - завеждащ ОСлО-ОП Силистра

 

 

лектор:

Жанет Борова - съдия

Галина Василева - съдия

Росен Костадинов - съдия

Мирослав Христов - съдия

Стоян Стоянов - съдия

 

 

СМОЛЯН Девин, Доспат, Борино

СУ "Христо Ботев" - гр. Девин

СУ "Димитър Благоев" - гр. Доспат

СУ "Никола Вапцаров" - с. Борино

     

лектори:

Илияна Ферева-Зелева - административен ръководител

Елка Хаджиева - съдия

 

Мая Стоилкова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879/959 576

m.stoilkova@ruo-smolyan.org

Мадан

ПГ "Васил Димитров"

СУ "Отец Паисий"

     

наставник:

Албена Кехайова - държавен съдебен изпълнител

 
СОФИЯ-ГРАД

91 НЕГ "Проф. Константин Гълъбов"

135 СУ "Ян Амос Коменски"

28 СУ "Алеко Константинов"

32 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"

18 СУ "Уилям Гладстон"

 

   

наставник:

Капка Милева - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура

лектори:

Капка Милева - следовател

Катерина Александрова - следовател

Албена Рачева - прокурор

   

д-р Мая Митренцева - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0879959576

rio_mmitrenceva@abv.bg

30 СУ "Братя Миладинови"

32 СУИЧЕ Св. Климент Охридски"

20 ОУ "Тодор Минков"

         

лектори:

Ралица Първанова - прокурор

Теодора Тодорова-Георгиева - прокурор

Мария Динева - прокурор

Дарина Косева - прокурор

Георги Балков - прокурор

Михаела Георгиева - прокурор

Елена Зиновиева - прокурор

 

НГДЕК "Св. Константин - Кирил Философ"

30 СУ "Братя Миладинови"

Софийски военен съд

наставник и лектор:

Лидия Евлогиева - съдия

32 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"

Първа английска езикова гимназия

127 СУ "Иван Денкоглу"

157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"

7 СУ "Свети Седмочисленици"

51 СУ "Елисавета Багряна"

18 СУ "Уилям Гладстон"

9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"

91 НЕГ "Проф. Константин Гълъбов"

133 СУ "А. С. Пушкин"

 

лектори:

полк. Елин Алексов - административен ръководител - военно-апелативен прокурор

полк. Момчил Бенчев - прокурор във Военно-апелативна прокуратура - София

полк. Стоян Лазаров - заместник военно-окръжен прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София

полк. Явор Бояджиев - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура - София

СОФИЯ-ОБЛАСТ Елин Пелин

СОУ "Васил Левски"

   

лектори:

Нина Панчева - заместник-окръжен прокуро на Окръжна прокуратура - София

Йова Петрова - прокурор

 

лектор:

Мария Стоянова - районен прокурор на Районна прокуратура - Елин Пелин

 

Мирослав Братоев – ст. експерт обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0893/445 798

rio_sfo_m.bratoev@abv.bg

Пирдоп

СУ "Саво Ц. Савов"

ЧПГЕ "Челопеч" ЕООД

     

наставник:

Пенка Филчева - съдебен секретар

лектори:

Симеон Гюров - административен ръководител

Цонка Миткова - съдия

Донка Паралеева - съдия

 
СТАРА ЗАГОРА Казанлък НУПИД "Академик Дечко Узунов"      

наставник:

Радослава Маждракова - административен ръководител

лектори:

Радослава Маждракова - административен ръководител

Деян Илиев - съдия

Михаил Михайлов - съдия

Кети Косева - съдия

 

Мария Цоловска - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0878/491 368

tsolovska_riosz@abv.bg

Раднево        

лектори:

Христина Вълчанова - съдия

Асен Цветанов - съдия

 
Стара Загора ТГ "Княз Симеон Търновски"

лектори:

Стилиян Манолов - съдия

Дарина Драгнева - съдия

Юлиан Атанасов - съдебен помощник

Тихомир Васев - съдебен помощник

       
ПМГ "Гео Милев"

 

 

 

 

съдии от Окръжен съд - Стара Загора

наставник:

Ваня Меранзова - прокурор

лектори:

Ваня Меранзова - прокурор

Митко Игнатов - прокурор

Вероника Караколева - прокурор

Радостин Рахнев - прокурор

   

ПГСАГ "Лубор Байер"

ППМГ "Гео Милев"

СУ "Васил Левски"

     

наставник:

Пламена Божинова - административен секретар

лектор:

Стефан Чертоянов - системен администратор

 
ТЪРГОВИЩЕ Търговище

Първо СОУ "Свети Седочисленици"

Второ СУ "Проф. Никола Маринов"

лектор:

Росица Цветкова - административен ръководител

       

Мария Вълчева, ст. експерт по организация на средното образование

тел.: 0894/679 123

no6a@abv.bg

ХАСКОВО Димитровград

ПМГ "Иван Вазов"

     

наставник и лектор:

О. Гълъбов - съдия

 

Красимира Джисова - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0897/217 909

dzisova@abv.bg

Свиленград

СУ "Д-р Петър Берон"

ПГССИ "Христо Ботев"

       

наставник:

Мария Кирилова - заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Хасково

 лектори:

Стефка Стоянова - прокурор в Районна прокуратура - Хасково

Десислава Садова - младши прокурор в Районна прокуратура - Хасково

ШУМЕН Нови Пазар

СУ "Цанко Церковски" - с. Никола Козлево

ОУ "Христо Ботев" - с. Вълнари

ОбУ "Христо Ботев" - с. Каспичан

ОбУ "Пенчо Славейков" - с. Марково

     

лектор:

Галина Николова - съдия

 

Николай Русев - ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел.: 0878/950 189

n.rusev.ruo@gmail.com

Шумен

СОУ "Йоан Екзарх Български"

ПГИ

СОУ "Пайсий Хилендарски" - гр. Върбица

 

наставник и лектор:

Стилиян Стилиянов - съдебен помощник

 

     

СУ "Сава Доброплодни"

ПЕГ "Н. Й. Вапцаров"

     

 

наставник:

Татяна Карова - Гинева - съдебен администратор

лектори:

Кирил Русев - младши прокурор

Атанас Маринов - прокурорски помощник

ЯМБОЛ Ямбол ПГ "Васил Левски"

 

наставник и лектор:

Катя Няголова - "Връзки с обществеността"

наставник:

Дойчин Дойчев - административен ръководител - окръжен прокурор

   

Анна Грозданова, ст. експерт по ЧЕМЕ (чужд език и майчин език)

тел.: 0894/443 718

rio_a.grozdanova@yambollan.com

 

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2018/2019 година

ИНФОРМАЦИЯ за органите на съдебната власт, заявили участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд