Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по две дисциплинарни дела

31 март 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да спре производството по дисциплинарно дело № 6/2020 г. по описа на Висшия съдебен съвет, до приключване на наказателното производство № 177/2020 г. по описа на Специализирана прокуратура, водено срещу следовател в Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Силистра, на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от Административно процесуалния кодекс. Тъй като дисциплинарното производство и досъдебното такова, образувано и водено първоначално в Софийска градска прокуратура, а в последствие изпратено по компетентност на Специализираната прокуратура, за престъпления по чл. 325, ал. 1 от НК и по чл. 283 от НК, са с идентичен предмет и са налице престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за произнасянето на дисциплинарния състав, се налага неговото спиране.

Колегията реши да спре производството по дисциплинарно дело № 9/2020 г. по описа на Висшия съдебен съвет, до приключване на наказателното производство по досъдебно производство № 160/2020 г. по описа на Следствения отдел към Специализираната прокуратура, пр.пр. №772/2020 г. по описа на Специализираната прокуратура, на същото основание.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд