Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши класираните кандидати от конкурса за заемане на 13 длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури до попълване на свободните места

31 март 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе гласуване по поредността на класирането и повиши класираните кандидати от конкурса за заемане на 13 длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури, до попълване на свободните места. Конкурсът е обявен съгласно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с протокол № 9/20.03.2019 г., като са обявени осем свободни длъжности за Апелативна специализирана прокуратура, една свободна длъжност за Апелативна прокуратура – София, две свободни длъжности в Апелативна прокуратура – Пловдив, една свободна длъжност в Апелативна прокуратура - Велико Търново и една свободна длъжност в Апелативна прокуратура –Бургас.

На основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ, повишени в длъжност „прокурор“ в Апелативните прокуратури са кандидатите, както следва:

 1. Снежана Стефанова –Торбова- прокурор в Окръжна прокуратура – София в Апелативна прокуратура – София;
 2. Атанас Янков – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив в Апелативна прокуратура – Пловдив;
 3. Стефани Черешарова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив в Апелативна прокуратура – Пловдив;
 4. Катерина Лещакова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново в Апелативна прокуратура - Велико Търново;
 5. Илиян Рангелов – прокурор в Софийска градска прокуратура в Апелативна специализирана прокуратура;
 6. Йорданка Дачева-Толева – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас в Апелативна прокуратура –Бургас;
 7. Веселин Гангалов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Сливен в Апелативна специализирана прокуратура;
 8. Бисер Кирилов – прокурор в Софийска градска прокуратура в Апелативна специализирана прокуратура;
 9. Светлозар Костов – прокурор в Специализирана прокуратура в Апелативна специализирана прокуратура;
 10. Илиян Точев – прокурор в Софийска градска прокуратура в Апелативна специализирана прокуратура;
 11. Наталия Станчева – прокурор в Специализирана прокуратура в Апелативна специализирана прокуратура;
 12. Емил Галипонов - прокурор в Специализирана прокуратура в Апелативна специализирана прокуратура;
 13. Георги Мойсев - прокурор в Специализирана прокуратура в Апелативна специализирана прокуратура.

Всички повишения са считани от датата на встъпване в длъжност. Поради попълване на свободните места, Колегията прекратява гласуването за останалите кандидати, като решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването пред Върховния административен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд