Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за преместване на двама прокурори

31 март 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, взе решение да премести Магдалина Христова-Петрова – прокурор в Районна прокуратура – Силистра, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас и Анелия Стойчева – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Силистра, считано от датата на встъпване в длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд