Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за откриване процедура за избор на кандидат за прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник

31 март 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да утвърди образец на кадрова справка по чл. 173а, ал. 3 от ЗСВ и да открие, на основание чл. 173а, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с §8 от ПЗР към ЗД на НПК, процедура за избор на кандидат за прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник.

Колегията реши да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК, да спре административното производство по процедурата, до произнасяне на Конституционния съд с решение на конституционно дело №4/2021 г.

Предложенията се внасят в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 08.04.202 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд