Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи нови членове за изпитите комисии за младши прокурори и за младши следователи в края на обучението им в Националния институт на правосъдието

31 март 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, чрез жребий определи Емил Петров –прокурор в Апелативна прокуратура - София за резервен член на изпитната комисия за младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието, на мястото на Димитър Арнаудов - прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, поради подаден от него отвод.

Във връзка с подаден отвод от Калоян Ангелов – прокурор в Софийска градска прокуратура, определен за редовен член на изпитната комисия за младши следователи, Колегията определи неговото място да заеме Радослав Градев – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе. Чрез жребий за резервен член е определена Нина Величкова – прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, на мястото на Радослав Градев, а поради подаден отвод на Валентина Личева-Найденова – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе, която е определена за резервен член на изпитната комисия, е определена Росица Неделчева-Тонева - прокурор в Окръжна прокуратура – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд