Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от длъжност Стефан Петров - следовател в Национална следствена служба, поради избирането му за член на Висшия съдебен съвет

31 март 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт, освободи Стефан Петров от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“.

Съгласно решене на Избирателната комисия на проведения на 20.03.2021 г. избор за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, Стефан Петров е избран за член на Висшия съдебен съвет.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд