Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие информация за разпространението на COVID-19 в съдилищата и за отложените по обективни причини дела

6 април 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение постъпила справка от съдилищата, във връзка с разпространението на COVID-19 към 06.04.2021 г. Общо 31 са магистратите, носители на вируса, като карантинираните са също 15. Активните случаи сред съдебните служители са – 119, а общият брой на карантинираните е 48.

Колегията прие за сведение допълнително становище на Съюза на съдебните заседатели във връзка с тяхното предложение всеки съд да включи и желаещите съдебни заседатели в изготвяните списъци за ваксиниране на съдии и съдебни служители.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд