Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС актуализира състава на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП

6 април 2021 година

Съдийската колегия актуализира състава на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието, във връзка с постъпили заявления за отвод на техни членове.

С решението е определен Габриел Йончев – граждански съдия в Окръжен съд – Видин, за редовен член на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес на мястото на Иванка Иванова – съдия в Софийски градски съд.

Колегията определи чрез жребий Ваня Кадийска - граждански съдия в Окръжен съд - Кюстендил, като резервен член на комисията на мястото на Габриел Йончев.

Чрез жребий е определена Соня Каменова – наказателен съдия в Окръжен съд – Стара Загора, за резервен член на изпитната комисия по наказателно право и процес, на мястото на Даниела Иванова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд