Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи резервен член на втора конкурсна комисия за младши съдии

6 април 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий доц. д-р Ралица Петкова – хабилитиран преподавател по наказателноправни науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за резервен член на втора конкурсна комисия за младши съдии в Софийски градски съд, на мястото на доц. д-р Славка Димитрова-Симеонова.

Решението е във връзка с получено заявление за отказ от доц. д-р Димитрова-Симеонова – хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаския свободен университет, за участие във втора конкурсна комисия по конкурс за младши съдии в Софийски градски съд, обявен с решение на СК на ВСС по протокол № 2/26.01.2021 г. (обн. ДВ, бр. 8/29.01.2021 г.).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд