Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Становище на Омбудсман на Република България

Обръщение от делегатите на Общото събрание на адвокатите от страната

Становище на Висш aдвокатски cъвет

Петиция против закриването на РС Оряхово

Становище от съдия Пламен Евгениев

Становище от община Левски

Становище от община Cтрелча

Становище от общински съвет Панагюрище

Становище от РС Оряхово

Становище от съдия Пламен Евгениев

Възражение  от кмета на община Ардино

Становище  от кмета на община Панагюрище

Становище  от кмета на община Поморие

Становище  от кмета на община Свиленград

Становище  РС Панагюрище

Становище  РС Свиленград

Възражение  от Сдружения на ЮЛ в община Ардино

Становище на съдии от РС Тетевен

Становище на съдия Наталия Неделчева

Становище от адвокати, практикуващи в РС Свиленград

Становище на Омбудсман на Република България

Становище на съюза на съдиите в България

Становище oт община Ябланица

Становище от Обединение на свободните адвокати

Становище от РС Ивайловград

Становище от РС Кнежа

 Становище от граждани от гр. Свиленград

Становище от община Трън

Становище от ОС Свиленград

Становище от РС Исперих

Становище от РС Панагюрище

Становище и подписка от съдии

Становище от НИП

Становище от община Чепеларе

Становище от община Любимец

Становище от РС Ардино

Становище от РС Девин

Становище от РС Левски

Становище от РС Пирдоп

Становище от РС Трън

Становище от РС Тутракан

Становище от РС Кубрат

Становище от РС Тетевен

Становище от община Оряхово

Становище от РС Белоградчик 

Становище от РС Бяла

Становище от РС Кърджали

Становище от НССС

Становище от АС - Смолян

Становище от община Брезник

Становище от община Девин

Становище от община Кубрат

Становище от oбщина Попово

Становище от oбщински съвет - Брезник

Становище от oбщински съвет - Мизия

Становище от OC Kюстендил

Становище от РС Попово

Становище от Христина Даскалова

Становище от Нотариална камара на РБ

Становище от oбщина Луковит

Становище от oбщина Павликени

Становище от РС Пловдив

Становище от cдружение Заедно за Чепеларе

Становище от Община Сандански

Становище от Общински съвет - Тетевен

Становище от РС Асеновград

Становище от OС Никопол

Становище от РС Плевен

Становище от РС Сандански

Становище от съдия Георги Николов

Становище от РС Своге

Становище от РС Луковит

Становище от РС Бяла

Становище от ОС Шумен

Становище от ОС Кърджали

Становище от Общински съвет - Бяла

Становище от oбщина Сливница

Становище от oбщина Сандански

Становище от oбщина Кула

Становище от община Бяла

Становище от НЧ Родопска Искра 1880 

Становище от инж. Евгения Такова

Становище от ИК - гр. Бяла

Становище от Амер Спортс България ЕООД

Становище от Агенция за социално подпомагане - Тетевен

Становище от съдия Стойка Янева

Становище от съдии от РС Благоевград

Становище от Сдружение на Хотелиери, Ресторантьори , Чепеларе

Становище от РС Тополовград

Становище от РС Павликени

Становище от РС Котел

Становище от РС Казанлък

Становище от РС Ихтиман

Становище от Подписка от жителите на община Главиница

Становище от ОС Попово

Становище от ОС Пловдив

Становище от РС Гоце Делчев

Становище от ОС Плевен

Становище от ОС Плевен

Становище от Общински съвет Брезник

Въпроси от съдии от ВКС, СГС и СРС

Становище от НИП

Становище от Община Дряново

Становище от Община Опака

Становище от Община Тополовград

Възражение от ИК - Сухиндол

Становище от Община Сухиндол

Становище от Общински съвет - Кнежа

Становище от Общински съвет - Сандански

Становище от Общински съвет - Тутракан

Становище от ОС Търговище

Становище от PС Гоце Делчев

Становище от ССС при РС Ивайловград и подписка

Становище от Общински съвет - Разлог

Становище от CAK

Подписка от ИК от общините Бяла, Борово, Две могили и Ценово

Подписка от граждани от община Свиленград и Любимец

Становище от РС Търговище

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд