Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изпраща на министъра на правосъдието предложение за оптимизация на районните прокуратури със седалища в гр. София и София-област и осигури помещения за обезпечаване функционирането на европейските делегирани прокурори

27 май 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изпрати за съгласуване на министъра на правосъдието решението на Прокурорската колегия по протокол № 17/12.05.2021 г. за оптимизация на районните прокуратури със седалища в гр. София и София-област.

Предлага се от 01.10.2021 г. да бъдат закрити районните прокуратури в градовете Етрополе, Ихтиман, Пирдоп, Своге и Сливница, като считано от посочената дата за районна на Окръжна прокуратура – София да бъдат разкрити териториални отделения в: гр. Етрополе към Районна прокуратура – Ботевград,  гр. Пирдоп към Районна прокуратура Районна прокуратура Районна прокуратура – Елин Пелин, в гр. Своге и в гр. Сливница към Районна прокуратура – Костинброд, гр. Ихтиман към Районна прокуратура – Самоков.

С решението на Прокурорската колегия са определени и съдебните райони на районните прокуратури с териториални отделения, обхващащи съответните административно-териториални граници, както следва:

  • за Районна прокуратура – Ботевград: общините Ботевград, Правец, и Етрополе;

  • за Райна прокуратура – Елин Пелин: общините Елин Пелин, Горна Малина, Пирдоп, Копривщица, Антон, Златица, Челопеч, Чавдар и Мирково;

  • за Районна прокуратура – Костинброд: общините Костинброд, Годеч, Сливница, Драгоман, Божурище и Своге;

  • за Районна прокуратура – Самоков: общините Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня.

Пленумът на ВСС даде съгласие 9 кабинети в сградата, ползвана от СРП, на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, в гр. София, да бъдат предоставени за нуждите на европейските делегирани прокурори и административния персонал, подпомагащ тяхната дейност. Изменени и допълнени бяха решения на Пленума на ВСС от 2020 г. и 2021 г. за възлагане правото на стопанисване на поземления имот в к. к. „Чайка“, гр. Варна“ на Главния прокурор на Република България, с уточнението, че стопанисването се отнася и за недвижимите имоти на намиращи се в посочения имот.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд