Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната числеността на Апелативна прокуратура – Пловдив

27 май 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Пловдив с 1 свободна щатна длъжност „прокурор“ и съответно разкри 1 щатна длъжност в Апелативна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

Увеличаването на щатната численост е във връзка с постъпило искане от административния ръководител на Апелативна прокуратура - Пловдив за разкриване на трета щатна длъжност за заместник-административен ръководител, с цел обезпечаване на административно-ръководната дейност и гарантиране на оптималната ѝ организация. Прокуратурата е с трайно висока натовареност през последните три години и обслужва регион, включващ шест административни области – Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян, на чиято територия действат шест окръжни, шест районни прокуратури и 21 териториални отделения към тях.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд