Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави средства за награден фонд и инициативи по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"

27 май 2021 година

 

Пленумът на ВСС извърши корекция по бюджетите на органи на съдебната власт за 2021 г., във връзка с дейности по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ (Програмата) през учебната 2020/2021 година.

Средства в общ размер – 25 200 лв., ще получат 56 съдилища и 12 прокуратури за награден фонд, под формата на книги, енциклопедии, флаш-памети и други. Сумите за всеки орган варират между 200 и 800 лв. и се определя, съобразно броя на обхванатите ученици., като при партньорство между няколко съдилища и прокуратури средствата се предоставят на водещия съд или на определен от тях орган. За реализиране на конкретни инициативи насочени към учениците са предоставени общо 4 126 лв. на Окръжен съд – Благоевград, Окръжен съд – Кюстендил, Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Нови пазар.

През втория срок на учебната година ВСС осигури за учениците от Програмата - 15 000 бр. комплекти, съдържащи: издание на Конституцията на Република България, удостоверение и 11 вида брошури по темите: „Кой кой е в съда?“; „Защита в дигиталния свят“; „Административни съдилища и административно правосъдие“; „Решаване на спорове извън съдебната зала“; „Независимост на съдебната власт“; „Често задавани въпроси“; „Участие на децата в наказателния процес“; „Статут, структура и функции на ВСС, ИВСС и НИП“; „ОСВ – статут, функции и правомощия“; „Образователната програма“; „Правата ми като свидетел“, афиш и четири вида плакати. Брошурите са изготвени със съдействието на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от Върховен административен съд, ПРБ, Окръжен съд – Варна, Административен съд – Добрич, СРС, Районен съд – Бургас, Районен съд – Стара Загора, Районен съд – Генерал Тошево, Следствения отдел в СГП, СРП, ТО – Оряхово в Районна прокуратура - Враца. Брошури са илюстрирани с рисунки на ученици, участвали в конкурси на Окръжен съд – Кюстендил и Окръжен съд – Добрич. Плакатите и афиша са изготвени по идейни проекти на ученици от Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ – гр. Благоевград.

Образователната програма се провежда съвместно с Министерство на образованието и науката от учебната 2014/2015 година. През настоящата учебна година участие в Програмата са заявили общо 100 съдилища и прокуратури, както и 6 териториални отделения към районни прокуратури, в партньорство със 151 училища и Центъра за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие – гр. Ловеч. Лектори и наставници са повече от 240 съдии, прокурори, следователи, младши съдии и младши прокурори, 1 държавен съдебен изпълнител и 37 съдебни служители, които участват доброволно и безвъзмездно.

Лекционният курс се провежда в рамките на учебната програма по „Гражданско образование“ за XI и XII клас, и в „Часа на класа“ за учениците от V до XII клас. Във връзка с пандемичната обстановка от COVID-19 голяма част от съдилищата и прокуратурите изпълняват Програмата в дистанционна форма на обучение. Според предоставената от тях информация 17 000 ученици са обхванати в Програмата, която се реализира в 27 области на страната, в общо 70 населени места, в т. ч 9 села.

През 2017 г. ВСС получи специалното отличие на журито в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа за Образователната програма, а през 2018 г. с нейното представяне се класира на второ място в първото „Изложение на Европейската мрежа на съдебните съвети“ в Португалия.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд